Co nabízíme

Dodáváme technologie pro vodní elektrárny a čerpací stanice

Nabízíme kompletní dodávky zařízení vodních elektráren na klíč, konstrukční a projekční činnosti ve spolupráci s našimi dalšími společnostmi z Litostroj Group

Zaměřujeme se na komplexní modernizaci a rehabilitaci vodních elektráren

Využíváme možností naší unikátní
hydraulické laboratoře

Klademe důraz na kvalitní hydraulické, pevnostní, konstrukční a projekční řešení v souladu s moderními světovými trendy

Využíváme nejmodernější výpočtové metody CFD a FEM pro optimalizaci jednotlivých komponentů i celého hydraulického stroje

Formy zapojení Litostroj Engineering
do jednotlivých projektů

řízení projektů

výzkum a vývoj hydraulických strojů – hydraulický návrh, CFD a FEM výpočty

projekční a konstrukční řešení strojně technologické části zařízení vodních elektráren

výroba fyzikálních modelů vodních strojů a modelové zkoušky

výpočty vodního rázu, přechodové jevy

dodávky strojně technologické části zařízení vodních elektráren

montáže a supervize montáže

uvádění vodních strojů a hydrotechnických zařízení do provozu

provádění garančních, diagnostických a dokumentačních měření na vodních strojích a hydrotechnických zařízeních

Oblasti činnosti Litostroj Engineering

Kaplanovy turbíny

průměry oběžných kol
do 9 500 mm
spády 5 - 75 m
výkony 200 kW – 100 MW

Peltonovy turbíny

průměry oběžných kol
400 – 4 000 mm
spády 50 – 1500 m
výkony 100 kW – 300 MW

Francisovy turbíny

průměry oběžných kol
do 7 000 mm
spády 10 – 800 m
výkony 200 kW – 300 MW

Čerpadlové
turbíny

průměry oběžných kol
do 6 000 mm
spády/dopravní výšky 30 – 600 m
výkony/příkony 5MW – 500 MW


čerpadlové turbíny typu
Francis a Dériaz

Přímoproudé turbíny

průměry oběžných kol
do 6 000 mm
spády 1,5 – 30 m
výkony 100 kW – 20 MW


přímoproudé klasické - bulb,
typu PIT, kolenové,
vertikální axiální

Velká
čerpadla

průměry oběžných kol
do 2 500 mm
dopravní výšky 20 – 800 m
příkony 5MW – 150 MW


akumulační, chladící, zavlažovací čerpadla

Uzávěry

klapkové, rozstřikovací, kuželové, klapkové v savce, segmentové, hradidlové, stavidlové, nožová šoupátka, jezové klapky,
rychlozávěry s koly

Ocelové konstrukce

potrubní přivaděče, plavební komory, ocelové konstrukce, armatury a potrubí

Česle a čistící stroje