Hydraulická laboratoř

Výstup modelových zkoušek

Měření
energetických
veličin

Měření
dynamických
veličin

Měření
silových
veličin

Kavitační
měření

Vyhodnocení spádu, průtoku, momentu a otáček, stanovení energetických charakteristik a účinnosti

Vyhodnocení tlakových pulsací, stanovení frekvenčních a amplitudových charakteristik

Vyhodnocení momentů působících na lopatky a axiální síly, výsledky využitelné pro dimenzování konstrukce strojů

Měření energetických charakteristik pro různou hodnotu Thomova koeficientu, ověření vlivu úrovně hladiny dolní vody


Během modelových zkoušek je použit automatizovaný systém sběru a vyhodnocení dat pomocí počítače

Hydraulická laboratoř


Hydraulickou laboratoř považujeme za „klenot“ naší firmy. Její uvedení do provozu na konci roku 2011 je součástí naší strategické orientace nejenom na samotnou konstrukční a projekční činnost, ale také na kvalitní experimentální výzkum a vývoj. Ještě před zahájením výroby skutečných vodních turbín, čerpadlových turbín či čerpadel je možné v laboratoři ověřit nová hydraulická řešení na fyzikálních modelech těchto vodních strojů. Díky hydraulické laboratoři jsme společně s našimi partnery schopni dodávat hydraulické stroje na špičkové světové úrovni.

Testy v naší laboratoři slouží k ověřování technologií pro energetiku či zemědělství i daleko za českými hranicemi. Uskutečnily se zde zkoušky modelu závlahových čerpadel pro čerpací stanici Gangaram v Indii, testování modelů Francisových turbín pro vodní elektrárnu Toro 3 v Kostarice nebo modelů turbín pro novou elektrárnu Karakurt v Turecku.

Ověřovali jsme také nové hydraulické řešení pro největší český zdroj v oblasti hydroenergetiky – přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně v Jeseníkách. Konkrétně šlo o ověření parametrů nového oběžného kola reverzní Francisovy turbíny – největší v Evropě.

Další projekty, na nichž se podílela naše laboratoř, se týkaly vodních strojů v Indii, Švédsku, Finsku, Norsku, Slovinsku, Kostarice, Ekvádoru a dalších zemích.

Laboratoř má dvě univerzální zkušební stanice, které umožňují nezávislé měření dvou modelů vodních strojů ve vertikálním nebo horizontálním uspořádání.

Hydraulická laboratoř získala v době svého uvedení do provozu – tedy v roce 2011 – druhé místo v kategorii High-tech nemovitost v soutěži Podnikatelská nemovitost, kterou pořádá státní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.