Konstruktéři Litostroje vytvořili unikátní řešení pro podzemní elektrárnu v Korutanech

Podzemní strojovna nové přečerpávací vodní elektrárny Reisseck 2Plus v rakouských Korutanech bude mít výraznou českou stopu. Hydraulický profil, který je základem celého konstrukčního návrhu, vytvořili odborníci Litostroje Engineering z Blanska. Litostroj je průmyslovým pilířem nadnárodní energetické skupiny ENERGO-PRO se sídlem v Praze.

Umístění strojovny do podzemní kaverny v nadmořské výšce 2200 metrů n.m. si vyžádalo nestandardní řešení. Cílem bylo vytvořit co nejkompaktnější soustrojí. Dvě dvou-nátokové čerpadlové Francisovy turbíny s celkovým maximálním výkonem 50 megawattů budou skrze jeden hřídel pohánět společný motor-generátor. „Takové řešení je i v oblasti hydroenergetiky velmi neobvyklé. Jsme rádi, že jsme opět dokázali splnit očekávání rakouské elektrárenské společnosti Verbund, která je naším významným zákazníkem,“ řekl šéf R&D Lukáš Motyčák. Instalace do podzemní kaverny umožní celoroční provoz elektrárny s možností údržby bez ohledu na výkyvy vysokohorského počasí a znamená jen minimální narušení okolní krajiny.

Výrobce turbín Litostroj Power ve slovinské Lublani a Litostroj Engineering v Blansku se dlouhodobě podílí na dodávkách pro vodní elektrárny, které provozuje společnost Verbund v Rakousku i Německu. Součástí nejnovějšího projektu v rámci výstavby nové přečerpávací elektrárny Reisseck 2Plus byly také digitální simulace a modelové zkoušky v hydraulické laboratoři společnosti Litostroj Engineering.

VYŘEŠENÝ RÉBUS

Hydraulický návrh z dílny skupiny Litostroj umožní získat dosud nevyužitý energetický potenciál mezi dvěma vysokohorskými nádržemi Kleiner Mühldorfer See a Grosser Mühldorfer See. Nová přečerpávací elektrárna v Korutanech se bude muset vypořádat s výrazným kolísáním hladin obou přehradních jezer vzhledem k relativně malé horní nádrži. „Právě to byl největší technický oříšek, se kterým si muselo návrhové oddělení Litostroje Engineering poradit,“ uvedl Lukáš Motyčák.

S pomocí numerického modelování proudění (CFD) a pokročilých optimalizačních algoritmů se hydraulikům z Blanska podařilo vytvořit technické řešení, které společně s použitím frekvenčních měničů, umožnuje přečerpávací elektrárně Reisseck 2 Plus zvládat mimořádně velké rozpětí rozdílu hladin – od 16 do 112 metrů. „Toto rozpětí se týká jak čerpání vody do menší horní nádrže, tak spádu vody při výrobě elektřiny,“ dodává Lukáš Motyčák.

Použití frekvenčního měniče také umožní pokrýt výkonový rozsah od 2 do 50 megawattů. Průměr oběžných kol obou horizontálních čerpadlových turbín je 1830 mm. Nová elektrárna bude připojena ke stejnému přívodu vody jako stávající přečerpávací elektrárna Reisseck 2

START V ŘÁDU DESÍTEK SEKUND

Rakouská společnost Verbund počítá s možností rychlého startu přečerpávací elektrárny v řádu desítek sekund. Reisseck 2Plus tak má přispět k zajištění stability distribuční sítě a úspěšné integraci korutanských větrných a solárních elektráren do elektroenergetické soustavy.

Cílem projektu Reisseck 2Plus je dosažení ještě vyšší kapacity přečerpávací vodní elektrárny Reisseck 2 – „velké vodní baterie“ o výkonu 430 MW, která je v provozu od roku 2016. Nové vodní dílo tak posílí korutanský systém hydroelektráren Malta-Reisseck, který je jedním z největších v Evropě.