Litostroj dodá zařízení pro novou slovinskou elektrárnu Mokrice

Slovinský výrobce vodních turbín Litostroj Power ze skupiny Energo-Pro  podepsal smlouvu s klientem HESS (Vodní elektrárny na spodní Sávě) a bude se  podílet na výstavbě nové vodní elektrárny Mokrice. Dodávka zahrnuje 3 horizontální jednotky typu Bulb s oběžným kolem o průměru 4,8 m a všechny pomocné systémy. Hodnota zakázky činí  necelých 19 milionů EUR.

Mokrice jsou poslední, pátou, vodní elektrárnou na kaskádě na spodní Sávě těsně před hranicemi s Chorvatskem. Instalovaná kapacita celé kaskády bude činit 187 MW, samotné Mokrice 28 MW. „Litostroj Power dodával zařízení i na všechny další projekty na této kaskádě – a to na VE Boštanj,  Arto-Blanca,  Krško a  Brežice, takže jde o pokračování spolupráce s tímto významným slovinským klientem,“ doplňuje výkonný ředitel skupiny Energo-Pro Pavel Váňa. Projekt nové vodní elektrárny Mokrice se několikrát upravoval tak, aby splňoval všechny náročné podmínky pro naprosto ekologický provoz a nenarušil ekosystém řek Sáva a Krka.

Práce na projektu začala v těchto dnech v hydrologické laboratoři Litostroj Engineering v Blansku (Česká republika). Garantovaný výkon turbín totiž musí být ještě před pokračováním prací potvrzen modelovým testem. Inženýři v Blansku tak nejprve museli navrhnout přesný model nové turbíny. Podle inženýrů z Litostroje se u projektu Mokrice jedná o velmi zajímavé řešení. Jde o tzv. Kaplanovu turbínu, tedy typ vynalezený profesorem brněnské univerzity Viktorem Kaplanem před sto lety. Turbína pro elektrárnu Mokrice bude ale odlišná i tím, že do ní voda poteče napřímo horizontálně, ne z výšky. „Hodí se tak na místo s velmi malým spádem a velkým průtokem vody – tedy přesně pro podmínky projektu Mokrice,“ upřesňuje Pavel Váňa.

Pracovat se začalo také na návrhu a technické dokumentaci k prototypům jednotek. Poté, co bude dokumentace slovinským klientem schválena, začne Litostroj s výrobními aktivitami tak, aby zaručil konečnou kvalitu a včasné dodání. Na finalizaci celé zakázky včetně instalace a otestování má Litostroj Power 50 měsíců.

Technická data

Typ turbíny

Počet jednotek

Průměr oběžného kola

Rotační rychlost

Nominální spád

Nominální průtok

Nominální výkon

Max spád

Max průtok

Max výkon

Horizontal Bulb

3

4800 mm 

107 rpm

6,4 m

166,7 m3/s

9,6 MW

8,4 m

166,7 m3/s

12,8 MW