Litostroj Engineering se zapojil do projektu ComSi

Společnost Litostroj Engineering (dříve ČKD Blansko Engineering, a.s.) je zapojena do projektu Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku, jehož hlavním řešitelem je Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. Rozšiřující informace naleznete na webových stránkách VUT:

https://www.vutbr.cz/vav/projekty-sf/op-vvv

Název projektu: Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392

Charakteristika projektu:
Projekt je zaměřen na rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti využití výpočtových simulací v energetice mezi výzkumnou organizací VUT v Brně FSI - NETME Centre a partnery z průmyslu (spol. TENZA, a.s., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., ČKD Blansko Engineering, a.s.) a komunálních služeb (Teplárny Brno, a.s.). Předmětem projektu a spolupráce je vývoj simulačních modelů a metodických postupů pro aplikaci výpočtových simulací v různých oblastech energetiky.