Rozvíjíme průmyslovou tradici střední Evropy

Sázíme na moderní energetiku, která chrání životní prostředí 

Pilířem našich aktivit
je špičkový výzkum
a vývoj

Realizovali jsme projekty ve 33
zemích světa

Aktuality

Politika skupiny Energo-Pro proti uplácení a praní špinavých peněz

Skupinu Litostroj povede Vladimír Štěpán

Česká energetická skupina Energo-Pro personálně posílila. Generálním ředitelem skupiny Litostroj Group, která tvoří průmyslový pilíř skupiny Energo-Pro, se stal Vladimír Štěpán (48).

Skupina Litostroj otevírá nový závod v Ankaře

Mezinárodní provozovatel vodních elektráren ENERGO-PRO posiluje svůj průmyslový pilíř. Skupina otevřela nový závod na výrobu turbín, generátorů a dalšího zařízení pro vodní elektrárny v turecké Ankaře.

Vývoj a testy Francisových turbín pro elektrárnu Karakurt

Nadnárodní provozovatel vodních elektráren ENERGO-PRO vstupuje do závěrečné fáze výstavby dvou přehradních elektráren ve východním Turecku – Karakurt a Alpaslan 2.

Litostroj Engineering se zapojil do projektu ComSi

Společnost Litostroj Engineering je zapojena do projektu Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku, jehož hlavním řešitelem je Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.

Litostroj Engineering a.s.

Jsme předním dodavatelem technologií pro vodní elektrárny a čerpací stanice. Hlavním pilířem našich aktivit je konstrukční a projekční činnost. Navazujeme na historickou tradici výzkumu a vývoje v moravském Blansku. První vodní turbínu vyrobili v tamních železárnách na přelomu 19. a 20. století.

Jsme součástí skupiny Litostroj Group. Zaměřujeme se na výzkum, vývoj, projekční činnost, hydraulické zkoušky zařízení pro vodní elektrárny a nabízíme ve spolupráci s dalšími společnostmi skupiny kompletní dodávky zařízení vodních elektráren na klíč.  Využíváme výrobních kapacit našich závodů ve Slovinsku (Litostroj Power) a nově v Turecku (Litostroj Turkey). Pro dodávky na americkém kontinentu využíváme další část naší skupiny – Litostroj Hydro se sídlem v Kanadě.

Součástí kompletních dodávek jsou také projekce, konstrukce a montáže. Dodáváme vodní turbíny všech typů a velikostí, čerpadlové turbíny a čerpadla. Zaměřujeme se také na modernizaci a rekonstrukci vodních elektráren a jejich zařízení.

Podíleli jsme se například na modernizaci největší reverzní vodní turbíny v Evropě v moravské přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně, jejíž výkon dosahuje 325 megawattů. Dalším významným projektem Litostroj Engineering (dříve ČKD Blansko Engineering) byly dodávky a instalace součástí turbín v největší německé přečerpávací elektrárně Goldisthal.

Prováděli jsme pro společnost ČEZ také generální opravu soustrojí na vodní elektrárně Lipno na řece Vltavě. Nové zakázky jsme získali také v Rakousku, Turecku nebo Bulharsku.

Historie

Moravské město Blansko (dnes Česká republika) se pyšní staletou tradicí slévárenské a strojní výroby z dob Rakouska-Uherska. Už v roce 1698 založil šlechtický rod Gellhornů na blanenském panství první železný hamr. Největší rozvoj strojíren zahájil v 18. století pozdější majitel, hrabě Hugo František Salm. Blanenské strojírny v té době patřily k největším továrnám rakouského císařství. První vodní turbínu vyrobili v tamních železárnách na přelomu 19. a 20. století.

Právě na začátku 20. století působil na vysoké škole technické v nedalekém Brně rakouský inženýr Viktor Kaplan, jehož výzkum vedl k vynálezu nového typu turbíny. Po první světové válce v Brně odstartovala také její výroba a s Kaplanovými turbínami je spojena také významná část pozdějších aktivit strojíren v Blansku.

Téměř stoletou tradici, která se váže k období meziválečného Československa, má v Blansku také experimentální výzkum. První hydraulickou laboratoř vybudovali ve dvacátých letech minulého století na tamní řece Punkvě. V roce 1927 se blanenské strojírny staly součástí proslulého československého koncernu Českomoravská – Kolben – Daněk (ČKD). V té době se už ve velkém pustily do výroby vodních a mlýnských strojů, další hydraulická laboratoř pak vznikla na řece Svitavě.

Další osud strojíren poznamenaly bouře, které se prohnaly Evropou během dvacátého století. Za druhé světové války nacisté využívali továrnu pro válečnou výrobu. Po znárodnění československého průmyslu v roce 1950 vznikl samostatný národní podnik ČKD Blansko. O dva roky později rozhodlo ministerstvo těžkého průmyslu o umístění československého výzkumu a rozvoje hydraulických strojů právě do Blanska, vznikly další laboratoře.

Po roce 1989 nastal v Blansku úpadek výroby, po privatizaci v roce 1996 nicméně přichází nová naděje v oblasti výzkumu a vývoje – vzniká samostatná společnost ČKD Blansko Engineering, která se zaměřuje na konstrukční a projekční činnost, montáže a měření vodních strojů.

V roce 2006 se ČKD Blansko Engineering stává součástí slovinské skupiny Litostroj Power. To znamená spojení dvou mezinárodně proslulých značek – ČKD a Litostroj při dobývání zahraničních trhů. Zatímco pilířem firmy v Blansku zůstává konstrukční a projekční činnost, slovinská mateřská společnost je předním výrobcem vodních turbín.

V roce 2014 se Litostroj Power i se svou dceřinou společností ČKD Blansko Engineering stává součástí skupiny Energo-Pro, předního provozovatele vodních elektráren a distribučních sítí v Bulharsku, Gruzii, Turecku a Česku.

Od ledna 2019 byla společnost přejmenována na Litostroj Engineering.